News

Determination of different Carbon species according to DIN 19539
In waste management it is necessary to differentiate between the different carbon species in soil and soil-type sample matrices.
29/01/2561 10:01
งานเคมีวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
สัมมนาวิชาการในงานเคมีวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
01/06/2559 17:03
ท่องเที่ยวประจำปี
บริษัท ไทยยูนีค จำกัด พาพนักงานไปพักผ่อนท่องเที่ยวประจำปี
26/05/2559 14:31
Workshop เครื่อง Bench top NMR ของ Magritek
workshop เครื่อง Bench top NMR ที่ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
25/03/2559 13:33
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เครื่อง Bench top NMR
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เครื่อง Bench top NMR ของ Magritek ที่ศูนย์นิติวิทยาศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้
25/03/2559 11:42
วันปิยมหาราช
23 ตุลาคม วันปิยมหาราช
14/10/2558 15:28
วันไหว้พระจันทร์
วันที่ 27 กันยายน 2558 เป็น วันไหว้พระจันทร์
25/09/2558 14:34
ประมวลภาพ กิจกรรมที่บู๊ท ไทยยูนีค ในงาน Thailand Lab 2015
ประมวลภาพ ความคึกคัก ความสนุกสนานกับกิจกรรมที่บู๊ท ไทยยูนีค ในงาน Thailand Lab 2015
16/09/2558 13:58
บรรกาศที่บูธของ บริษัท ไทยยูนีค ใน Thailand Lab
บรรยากาศที่บูธของ ไทยยูนีค วันที่ 2
10/09/2558 21:35
บรรยากาศในงาน Thailand Lab
บรรยายกาศที่บู๊ท ไทยยูนีค
09/09/2558 20:05
Thailand Lab 2015
ร่วมสนุกรับโชค 2 ชั้น
08/09/2558 21:22
บรรกาศที่บูธของ บริษัท ไทยยูนีค จำกัด
บูธของ บริษัท ไทยยูนีค จำกัด ในงานการประชุมนานาชาติของสมาคมโปรตีนแห่งประเทศไทย
16/07/2558 11:00
การประชุมนานาชาติของสมาคมโปรตีนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10
เริ่มแล้ววันนี้ที่ศูนย์ระชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
15/07/2558 10:59
สาธิตการใช้งานเครื่อง ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สาธิตการใช้งานเครื่อง Automate SPE
13/07/2558 17:38
การประชุมนานาชาติของสมาคมโปรตีนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10
โปรโมชั่นสุดคุ้ม สำหรับ Expedeon
พิเศษ สำหรับ Precast Gel และ InstantBlue
06/07/2558 09:29
การประชุมนานาชาติของสมาคมโปรตีนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10
พบกับ บู๊ท ของ บริษัท ไทยยูนีค จำกัดในงาน
02/07/2558 13:35
การบรรยายและสาธิตการใช้เครื่องตรวจวัดสารเสพติด และ สารระเบิด
สาธิตการใช้เครื่อง Raman Spectrometry ตรวจหาสารเสพติดและสารระเบิดที่ยะลา
20/04/2558 15:30
การบรรยายและสาธิตการใช้เครื่องตรวจวัดRaport
การใช้เครื่อง Raman Spectrometry ตรวจหาสารเสพติดและสารระเบิดที่ยะลา
21/04/2558 15:42
บรรยายที่บูธของ บริษัท ไทยยูนีค จำกัด
งานการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 ที่ อิมแพ็ค เมืองทอง
27/03/2558 16:02