News

ลดต้นทุนการผลิตในเนื้อสัตว์และเนื้อผสม ด้วยเครื่อง ProFatTM สำหรับวิเคราะห์ความชื้น ไขมัน และโปรตีนในเนื้อ
อุตสาหกรรมเนื้อและไก่ ที่เป็นพื้นฐานทำให้เศรษฐกิจเติบโต มูลค่าสูง สหรัฐอเมริกา บริษัทฯ ต่างๆ ผลิตเนื้อและไก่ด้านเศรษฐกิจสูงถึง 1 พันล้านดอลลาร์ ปริมาณสูงขนาดนี้ ถ้าลดต้นทุนให้ต่ำลงเพียงเล็กน้อย ทำให้กระทบต่อผลกำไรมากมาย
03/08/2563 15:20
การปรับปรุงกระบวนการควบคุมการผลิตเนยแข็ง
ขั้นตอนการทำเนยแข็งที่ละเอียดอ่อน ต้องมีการควบคุมความสมดุลระหว่างระดับความชื้น ปริมาณไขมัน และโปรตีนให้ดี เพราะจะมีผลถึงคุณภาพ รสชาติ และกลิ่นของเนยที่ผลิตได้ การวัดความชื้น ไขมัน และโปรตีนให้ถูกต้องแม่นยำตลอดกระบวนการผลิต
16/07/2563 09:56
ติดตั้งเครื่องสกัดตัวอย่างแบบอัตโนมัติและเครื่องกลั่นระเหย
ติดตั้งเครื่องสกัดตัวอย่างแบบอัตโนมัติและเครื่องกลั่นระเหย
02/07/2563 17:01
วิเคราะห์กัญชาเพื่อหาสารออกฤทธิ์ด้วย expression Compact Mass Spectrometer
วิเคราะห์กัญชาเพื่อหาสารออกฤทธิ์ด้วย expression Compact Mass Spectrometer
02/07/2563 16:36
วิเคราะห์สารออกฤทธิ์ THC และ Canabinoids
ตัวอย่างกัญชา สามารถวิเคราะห์ได้โดยตรง โดยใช้หัววัดของแข็งในบรรยากาศ Atmospheric Solids Analysis Probe (ASAP®) สอดเข้าไปในเครื่องแมสสเปกโตรมิเตอร์
02/06/2563 11:45
Sample Preparation
Raykol ผู้นำด้านเทคโนโลยีการเตรียมตัวอย่าง เราพัฒนาเพื่อประสิทธิภาพในการเตรียมตัวอย่าง
09/07/2562 12:02
Products
Product catalog
21/01/2562 14:58
เทคโนโลยี CAVITY RING-DOWN SPECTROSCOPY (CRDS)
วิธีการตรวจสอบการเจือปนน้ำมะพร้าวด้วยน้ำตาลอ้อยหรือข้าวโพด (น้ำตาล C4) ซึ่งเป็นสารที่นิยมเจือปนในน้ำมะพร้าวเพื่อเพิ่มความหวานด้วย CRDS
16/01/2562 09:07
Thailand Lab 2018
บรรยายกาศภาพงาน Thailand lab 2018 ในปีนี้ ลูกค้าให้ความนใจเครื่องมือวิเคราะห์กันอย่างมากมาย
19/10/2561 11:51
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเตรียมตัวอย่างแบบอัตโนมัติ ยุคไทยแลนด์ 4.0”
Determination of different Carbon species according to DIN 19539
In waste management it is necessary to differentiate between the different carbon species in soil and soil-type sample matrices.
29/01/2561 10:01
งานเคมีวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
สัมมนาวิชาการในงานเคมีวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
01/06/2559 17:03
ท่องเที่ยวประจำปี
บริษัท ไทยยูนีค จำกัด พาพนักงานไปพักผ่อนท่องเที่ยวประจำปี
26/05/2559 14:31
Workshop เครื่อง Bench top NMR ของ Magritek
workshop เครื่อง Bench top NMR ที่ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
25/03/2559 13:33
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เครื่อง Bench top NMR
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เครื่อง Bench top NMR ของ Magritek ที่ศูนย์นิติวิทยาศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้
25/03/2559 11:42
วันปิยมหาราช
23 ตุลาคม วันปิยมหาราช
14/10/2558 15:28
วันไหว้พระจันทร์
วันที่ 27 กันยายน 2558 เป็น วันไหว้พระจันทร์
25/09/2558 14:34
ประมวลภาพ กิจกรรมที่บู๊ท ไทยยูนีค ในงาน Thailand Lab 2015
ประมวลภาพ ความคึกคัก ความสนุกสนานกับกิจกรรมที่บู๊ท ไทยยูนีค ในงาน Thailand Lab 2015
16/09/2558 13:58
บรรกาศที่บูธของ บริษัท ไทยยูนีค ใน Thailand Lab
บรรยากาศที่บูธของ ไทยยูนีค วันที่ 2
10/09/2558 21:35
บรรยากาศในงาน Thailand Lab
บรรยายกาศที่บู๊ท ไทยยูนีค
09/09/2558 20:05