Profile

Company Information :

Company name :
บริษัท ไทยยูนีค จำกัด
 
Thai Unique Co., Ltd

Business Information :

Industry group :
  1. เครื่องมือวิทยาศาสตร์ / สารเคมีและวัสดุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการ
Business type :
  1. Service provider
  2. Retailer
  3. Importer
  4. Distributor

Contact Information :

Address 1 :
80-82 ถนนประชาธิปไตย แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
Address 2 :
-
Country :
ไทย
Tel :
0-2629-0191-5
Fax :
0-2280-1788

Other information :

Employee range :
0 - 50

Company Profile

บริษัท ไทยยูนีค จำกัด ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2512 มีวัตถุประสงค์ เพื่อจำหน่ายและให้บริการเครื่องมือ วิเคราะห์วิจัยทางเคมี และฟิสิกส์ รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีความจำเป็นต่อห้องปฏิบัติการของรัฐ และเอกชน มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพของการวิเคราะห์ วิจัยของประเทศให้ก้าวรุดหน้าต่อไป อย่างต่อเนื่อง ด้วยความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่พัฒนา และสนับสนุนงานของท่านให้บรรลุ ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ด้วยประสบการณ์ในวงการเครื่องมือวิทยาศาสตร์กว่า 45 ปี ทำให้ บริษัทฯ ได้รับความเชื่อถือให้เป็นผู้แทนจำหน่าย และบริการเครื่องมือชั้นนำที่รู้จักอย่างแพร่หลาย อาทิเช่น ผลิตภัณท์ CEM, CECIL, CANBERRA, ENSPECTR, EZY PREP, MAGRITEK, PICARRO,  TELEDYNE LEEMAN, SKALAR,  REEKO INSTRUMENT และ USHIO

บริษัท ไทยยูนีค จำกัด ทำงานร่วมกับลูกค้า มุ่งไปสู่การช่วยแก้ปัญหา และให้ได้รับประโยชน์ด้วยการนำ นวตกรรมใหม่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนองความต้องการของลูกค้า ให้เพิ่มผลผลิต และเพิ่ม ขีดความสามารถในการวิเคราะห์ให้สูงขึ้น ทั้งในปัจจุบันและอนาคต เราจึงเสนอเครื่องมือวิเคราะห์ ที่ครอบคลุมงานวิจัยทาง Chemical Analysis, งานอุตสาหกรรม, ด้านอาหาร และสิ่งแวดล้อม โดยมีผลงานสนับสนุนจากผู้ผลิตต่างๆ ที่มีชื่อเสียงของโลก

งานบริการด้าน Technical Support & Service
บริษัทฯ มีวิศวกรซ่อมบำรุงที่ได้รับการอบรมโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต ด้วยประสบการณ์ยาวนาน แก้ไข ปัญหาสำคัญๆ ทางเทคนิค เพื่อป้องกันการเสียเวลาของลูกค้า รวมไปถึงการให้การบริการดูแล หลังการขายในรูปแบบสัญญาบริการ (Service Contract) การบำรุงรักษาเครื่องมือแบบป้องกัน (Preventive Maintenance) และการสอบเทียบเครื่องมือ (Operational Qualification/ Performance Verification, OQ/PV)

บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไป ISO 9001:2000 และในปี 2553 ได้รับการรับรองระบบ ISO9001:2008 จึงเชื่อมั่นได้ถึงระบบบริหารจัดงาน คุณภาพที่เป็นไปตามมาตรฐาน และต่อเนื่องทำให้มั่นใจได้ถึงระบบบริหารจัดการขององค์กร