สาร Phthalates เป็นหนึ่งในสารเคมีก่อมะเร็งที่เป็นอันตรายสามารถทำลายตับ, ไต, ปอด และระบบสืบพันธุ์ รวมถึงปัจจัยในการเปลี่ยนแปลงในระดับ DNA

สาร Phthalates ถูกนำมาใส่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2493 สำหรับทำให้เกิดความอ่อนตัวในเนื้อพลาสติก ในผลิตภัณฑ์ทั่วไปที่ใช้งานในชีวิตประจำวัน เช่น ของใช้ส่วนบุคคล, พื้นไวนิล, กล่องอาหารกลางวันเด็ก, กระเป๋านักเรียน และของเด็กเล่น นอกจากนี้ยังพบสาร Phthalates ในพลาสติกที่นิยมใช้ในเด็กเล็กที่ชอบนำใส่ปากตัวเอง สาร Phthalates เป็นหนึ่งในสารเคมีก่อมะเร็งที่เป็นอันตรายสามารถทำลายตับ, ไต, ปอด และระบบสืบพันธุ์ รวมถึงปัจจัยในการเปลี่ยนแปลงในระดับ DNA

เนื่องจากสาร Phthalates ไม่ได้สร้างพันธะเคมีกับเนื้อพลาสติก เพียงแต่แทรกอยู่ระหว่างโมเลกุลของพลาสติกเท่านั้น จึงระเหยออกมาจากพลาสติก โดยไม่จำเป็นต้องนำพลาสติกไปถูกความร้อน เพราะ Phthalates สามารถระเหยได้ที่อุณหภูมิปกติ จึงเข้าสู่ร่างกายได้ทั้งจากการหายใจ และ การสัมผัสซ้ำๆ การสกัดสาร Phthalates 0จากพลาสติกนั้นยุ่งยากมาก ด้วยเหตุผลหลายประการ จากความซับซ้อนของตัวอย่าง และจุดหลอมต่ำของพลาสติก ทำให้ลำบากในการแยกเฉพาะส่วนที่ต้องการ สำหรับวิธีการแบบดั้งเดิมในการสกัดสาร Phthalates ใช้เวลามากและความบริสุทธิ์ไม่แน่นอนเพราะมีสารเจือปนอื่น ทำให้การวิเคราะห์หาปริมาณทำได้ยากขึ้น

ความสามารถในการสกัดสาร Phthalates  อย่างถูกต้องและรวดเร็ว จากพลาสติก เช่น PVC จึงเป็นข้อได้เปรียบ ที่สามารถช่วยสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์พลาสติกเหล่านี้ CEM มีเทคโนโลยี Q-Cup (อยู่ในระหว่างการจดสิทธิบัตร) ใช้ในเครื่อง EDGE สามารถสกัดตัวอย่างพลาสติกได้อย่างรวดเร็วในเวลาน้อยกว่า 10 นาที วิธีการใหม่ที่นำเสนอนี้สามารถสกัดได้เร็วขึ้น และมีประสิทธิภาพมากกว่า วิธีการสกัดแบบอื่นๆ สำหรับการใช้งาน

EDGE

เป็นระบบสกัดแบบอัตโนมัติที่ทันสมัยที่สุด สามารถสกัด Phthalates ภายใน 10 นาที ทุกๆรอบของการสกัด (10นาที)