ภาวะทะเลร้อน เป็นผลหนึ่งของภาวะโลกร้อน

กรณีศึกษาของ SEAL Analytical ที่มหาวิทยาลัยฮาวาย ทะเลร้อนขึ้น ทำให้ยับยั้งการเจริญเติบโตของปลา

นักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาและทำงานในโครงการ HOT (Hawaii Ocean Time-Series) ได้มีการวังเกตการณ์และบันทึกข้อมูลด้านอุทกศาสตร์ เคมี และชีววิทยาของน้ำทะเลตามแนวชายฝั่งเป็นประจำ ที่ตั้งของสถานีตรวจวัดทางตอนเหนือของเมือง Oahu เกาะฮาวายมาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2531 โดยโครงการ HOT นี้ตั้งอยู่ในปผนก School of Ocean and Earth Science and Technology (SOEST) ของมหาวิทยาลัยฮาวาย และได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัยชิ้นนี้จากมูลนิธิ U.S.National Science Foundation โดยมีวัตถุประสงค์หลักของงานวิจัย HOT คือ ค้นหาบทสรุปและคำอธิบายที่ครอบคลุมของมหาสมุทรที่เป็นตัวแทนของเขตกึ่งเขตร้อน gyre ณ มหาสมุทรแปซิฟิกตอนเหนือ (Gyre คือ การกระทำร่วมกันของกระแสน้ำศูนย์สูตรกระแสน้ำแนวฝั่งตะวันตก กระแสลมฝ่ายตะวันตก และกระแสน้ำแนวฝั่งตะวันออก ทำให้เกิดการหมุนเวียนเป็นวงกลมของกระแสน้ำในมหาสมุทร)

ในการล่องเรือเพื่อเก็บตัวอย่างน้ำ จะทำประมาณเดือนละ 1 ครั้ง โดยแล่นไปถึงสถานีน้ำลึก ALOHA (ใช้เป็นที่พักอาศัยระยะยาว ตามพิกัดข้อมูลตำแหน่งที่ละติจูด 22o 45/ N และลองจิจูด 158o 00/w) ตั้งอยู่ห่างออกไป 100 Km จากเมืองโออาชู เกาะฮาวาย ทำการวัดตัวอย่างน้ำ ทางเคมี กระแสน้ำ คุณสมบัติทางแสง ผลผลิตเบื้องต้น (Primary Production, ผู้ผลิตเบื้องต้นในมหาสมุทร คือ สาหร่ายขนาดเล็กที่กระจายอยู่ทั่วไปในมหาสมุทรที่แสงสามารถส่องลงไปถึง) แพลงก์ตอนที่จำแนกตามโครงสร้างแหล่งที่อยู่อาศัย และอัตราการเกิดตะกอนที่มีความสัมพันธ์กับขนาดของอนุภาค (rates of particle export) ในการล่องเรือแต่ละครั้ง

ตัวอย่างสารอาหาร ทั้งสารอนินทรีย์และอินทรีย์ในน้ำจะได้รับการวิเคราะห์ทางเคมีอย่างละเอียด ในการเก็บตัวอย่างสารอาหารจากการล่องเรือแต่ละครั้ง จะเก็บจากพื้นผิวมหาสมุทรที่มีความลึกประมาณ 4,800 เมตร ตัวอย่างทั้งหมดจะถูกแช่แข็ง และนำกลับไปที่ห้องปฏิบัติการเพื่อทำการวิเคราะห์หาปริมาณความเข้มข้นของ NO3 + NO2, PO4 และ Si(OH)4 สารอาหารในน้ำทะเลเหล่านี้ได้รับการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง SAEL Analytical Auto analyzer 3 รุ่น AA3 เครื่องวิเคราะห์แบบการไหลมีฟองอากาศคั่น (Segmented Flow Analyzer) ตัวอย่างถูกวางในเครื่องป้อนตัวอย่าง (Sampler) และสามารถทำการวิเคราะห์สีสำหรับสารอาหารแต่ละชนิดได้พร้อมกันในเวลาเดียว จึงทำให้ทำการวิเคราะห์ได้ด้วยความเร็ว 300 ตัวอย่างต่อชั่วโมง

MS.Susan curless (ตามภาพด้านล่างกับเครื่องรุ่น AA3) ทำงานวิจัยให้กับโครงการ HOT ในตำแหน่งหัวหน้านักวิเคราะห์สารอาหารตั้งแต่เดือนมกราคม  2548 เครื่องรุ่น AA3 ได้ถูกนำมาใช้งานเพื่อวิเคราะห์อาหารในตัวอย่างน้ำทะเลทั้งหมดในโครงการ HOT ตั้งแต่เวลานั้นเป็นต้นมา MS.Susan ยังเป็นหนึ่งในผู้นำนักวิทยาศาสตร์ของโครงการ HOT ดังนั้นเมื่อเธอไม่ได้ออกการสำรวจทางทะเล เธอจะทำงานในห้องปฏิบัติการ โดยใช้เครื่อง SAEL Auto Analyzer3 ทำการวิเคราะห์สารอาหารในตัวอย่าง นอกจากนี้ MS.Susan ก็ใช้เครื่อง AA3 วิเคราะห์สารอาหารในตัวอย่างของศูนย์ CMORE (Center for Microbial Oceanography : Research and Education) ที่เก็บมาจากการล่องเรือเช่นเดียวกัน ฃ

Dr. David Karl และ Dr. Roger Lukas (และท่านอื่นๆ ในทีมผู้เชี่ยวชาญ) เป้นผู้ริเริ่มก่อตั้งโครงการ HOT มาตั้งแต่ พ.ศ. 2531 และยังคงมีส่วนร่วมเป็นอย่างมากในการกำหนดทิศทางของโครงการจนกระทั่งถึงวันนี้ เมื่อเดือนสิงหาคม 2552 Dr Matthew Church ก็ยังคงเป็นหัวหน้ากลุ่มวิจัยที่มีอำนาจเต็มสำหรับโครงการนี้

SAEL Analytical เป็นผู้นำในระดับโลกในการผลิตเครื่องวิเคราะห์แบบการไหลมีฟองอากาศคั่น (Segment flow Analyzers) สำหรับการวิเคราะห์ตัวอย่างจากน้ำทะเล มีความแม่นยำสูงและค่าการทำซ้ำของการวัด (reproducibility) รวมทั้งมีการออกแบบให้มีความทนทานต่อสภาวะการทำงานของเครื่องมือ และมีขีดจำกัดในการตรวจพบ (Limit of Detection) ที่ต่ำมาก ทำให้เครื่องวิเคราะห์ของ SAEL Analyzer เป็นตัวเลือกตัวแรกสุดสำหรับการวิเคราะห์น้ำทะเล ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์น้ำทะเลชั้นนำของโลกรวมทั้งสถาบันวิจัยต่างๆ ล้วนใช้เครื่อง SAEL Auto Analyzer และ QuAAtro เช่นเดียวกันได้รับการยอมรับในระดับสากล ว่าเครื่องวิเคราะห์เหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับสภาวะที่ยากลำบากเพื่อติดตั้งในเรือวิจัย ระหว่างการท่องทะเล จากมหาสมุทรอาร์กติกไปยังทะเล weddel เครื่องมือรุ่นล่าสุดใช้ LED เป็นแหล่งกำเนิดแสงทำให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น และไม่ได้รับผลกระทบในการทำงานจากการสั่นสะเทือนของเรือที่กำลังแล่น นั่นคือเป็นเครื่องที่มีความเสถียรสูงสุด ซึ่งเป็นคุณสมบัติของเครื่องมือที่ดี SAEL Analyzer ยังคงพัฒนาเครื่องมือต่อไปโดยเฉพาะการวิเคราะห์ธาตุปริมาณน้อย (trace-level) มีความเข้มข้นต่ำกว่า 1 ppm ที่ละลายในน้ำทะเลบนเรือวิจัย