การปรับปรุงกระบวนการควบคุมการผลิตเนยแข็ง

   ขั้นตอนการทำเนยแข็งที่ละเอียดอ่อน ต้องมีการควบคุมความสมดุลระหว่างระดับความชื้น ปริมาณไขมัน และโปรตีนให้ดี เพราะจะมีผลถึงคุณภาพ รสชาติ และกลิ่นของเนยที่ผลิตได้  การวัดความชื้น ไขมัน และโปรตีนให้ถูกต้องแม่นยำตลอดกระบวนการผลิต  จึงจะมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์เนยสำเร็จมีคุณภาพดีที่สุดและทำผลกำไรได้มากที่สุดด้วยเช่นกัน

   เครื่อง SMART 6 และ ORACLE  เป็นระบบการทำงานร่วมกัน เพื่อวิเคราะห์ปริมาณความชื้นและไขมันได้อย่างรวดเร็วใช้เวลน้อยกว่า 5 นาที โดยเครื่อง SMART 6 วิเคราะห์ความชื้นและของแข็ง ให้หลักการพลังงานความร้อนจากความถี่คู่ เพื่อวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ตัวอย่างใดๆ ในรูปแบบเปียกหรือแห้งได้อย่างรวดเร็วภายในเวลา 3 นาที  หรือน้อยกว่า  

  สำหรับเครื่อง ORACLE  สามารถลดขั้นตอนในการสร้างวิธีการวัด  โดยการแยกสัญญารโปรตอนจากโมเลกุลของมันอย่างชัดเจนและครบถ้วน  แม้จะมีเมทริกซ์ในตัวอย่างอาหารที่ซับซ้อนจากโมเลกุลคาร์โบไฮเดรตหรือโปรตีน  เครื่อง Sprint วิเคราะห์ปริมาณโปรตีนโดยตรง  โดยใช้เทคโนโลยีย้อมสี (dye-binding) ทำให้แน่ใจได้ว่า  เป็นการตรวจวัดโปรตีนที่แท้จริงของอาหารเท่านั้น  ไม่ใช้ปริมารไนโตรเจนทั้งหมด  ส่งผลให้การวิเคราะห์ผิดพลาดอันเกิดจากการรวมไนโตรเจนจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่โปรตีนจริงเข้าไปด้วย

  เครื่อง Sprint ไม่จำเป็นต้องทำการสอบเทียบเครื่องมือเป็นประจำ  ทำให้การใช้งานง่ายมากสำหรับพนักงานห้องแล็บทั่วไปก็ทำได้อย่างถูกต้อง  ในการแข่งขันทางเทคโนโลยีการวัดอย่างรวดเร็วโดยเทคนิคอื่น (NIR, FT-IRm, TD-NMR) นั้นยังมีค่าใช้จ่ายในการสอบเทียบเครื่องมือสูงและยังต้องพัฒนาวิธีการวัดให้เหมาะสมกับตัวอย่างที่มีรูปแบบแตกต่างกันนั้นยังยุ่งยากอยู่

  ในการศึกษาผลการวิเคราะห์ปริมาณความชื้น ไขมัน และโปรตีน  โดยใช้เครื่องของ CEM ที่ใช้เทคโนโลยีการวัดที่รวดเร็ว  เปรียบเทียบกับ วิธีมาตรฐาน สรุปได้ว่า  มีผลการทดสอบที่ถูกต้อง แม่นยำสูง  ที่รวดเร็วมาก  ได้รับมาตรฐานสากล  สามารถช่วยในการตัดสินใจในการแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการผลิต เช่น เนยแข็ง ได้เป็นอย่างดี

 

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ 02-629-0191-6