ติดตั้งเครื่องสกัดตัวอย่างแบบอัตโนมัติและเครื่องกลั่นระเหย

ติดตั้งเครื่องสกัดตัวอย่างแบบอัตโนมัติและเครื่องกลั่นระเหย ทำให้สารเข้มข้นแบบอัตโนมัติ ที่ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัยเร็วที่สุด ปลอดภัยที่สุด ถูกต้องแม่นยำที่สุด ง่ายที่สุด โดยมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าวิธีอื่นๆ

ส่งมอบเครื่องระเหยสารละลายตัวอย่าง ด้วยแก๊สไนโตรเจน (Automated evaporator, AutoEVA60) สามารถระเหยพร้อมกันได้ถึง 60 ตัวอย่าง ประหยัดแก๊ส ประหยัดเวลา ประหยัดต้นทุน ใช้งานง่าย ถูกใจลูกค้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก สุดๆเลยค่ะ