News

Compact Mass Spectrometer (CMS)
Traveling this holiday season? See how compact mass spectrometry could be used in airport screening to detect trace amounts of explosive residues.
28/12/2564 09:40
They are doing fantastic work in the field of polymer chemistry and PNA synthesis.
They are doing fantastic work in the field of polymer chemistry and PNA synthesis.
03/12/2564 10:05
ภาวะทะเลร้อน เป็นผลหนึ่งของภาวะโลกร้อน
นักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาและทำงานในโครงการ HOT (Hawaii Ocean Time-Series) ได้มีการวังเกตการณ์และบันทึกข้อมูลด้านอุทกศาสตร์ เคมี และชีววิทยาของน้ำทะเลตามแนวชายฝั่งเป็นประจำ ที่ตั้งของสถานีตรวจวัดทางตอนเหนือของเมือง Oahu เกาะฮาวายมาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2531 โดยโครงการ HOT นี้ตั้งอยู่ในปผนก School of Ocean and Earth Science and Technology (SOEST) ของมหาวิทยาลัยฮาวาย และได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัยชิ้นนี้จากมูลนิธิ
17/11/2564 09:34
SEAL Analytical
With full teams of engineering and chemistry staff in global facilities in Europe, USA and China, laboratories can be sure of the best support, instruments and methods, meeting the latest regulatory requirements.
19/10/2564 09:40
การเพิ่มประสิทธิภาพของการหาปริมาณน้ำมันในอุตสาหกรรมผลิตแป้งข้าวโพด
ด้วยเทคโนโลยีที่ดี ORACLE เครื่องวิเคราะห์ไขมัน/น้ำมัน แบบรวดเร็ว สามารถให้ผลการวัดกับผลิตภัณฑ์ข้าวโพดทุกรูปแบบในเวลาเพียง 2-3 นาที โดยไม่ต้องทำการสอบเครื่องมือ (calibration) หรือใช้ตัวทำละลาย (solvents) ได้ข้อมูลการวัดที่มีความแม่น (accuracy) และความเที่ยง (precision) ที่ดีกว่าเทคนิคการสกัดแบบดั้งเดิมหลายทั้งหลาย
30/09/2564 13:18
ขั้นตอนการตัดสายเพปไทด์และการป้องกันการตัดสายเพปไทด์
ในการสังเคราะห์สายเพปไทด์ด้วยวิธี Solid-Phase peptide Synthesis, (SSPS) ด้วยการใช้ Fmoc (9-fluorenyl methoxy carbonyl) นั้น ขั้นตอนสุดท้าย คือการตัดสายเพปไทด์ออกจากเรซิน โดยทั่วไปมักจะใช้สารละลายกรดไตรฟลูโอโรแอซีติก
16/04/2564 09:43
การสกัดสารกำจัดศัตรูพืช จากอาหารที่หลากหลายประเภท โดย EDGE
จำนวนของประชาชนผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น ที่ต้องการจะรู้ว่า อาหารที่พวกเขาซื้อมามีอันตรายแค่ไหน เช่น จากสารกำจัดศัตรูพืช ส่งผลให้มีความต้องการอย่างสูงให้มีการวิเคราะห์หาสารกำจัดศัตรูพืชพร้อมจัดทำรายชื่อสารกำจัดศัตรูพืชที่มีการใช้ทั่วโลก วิธีการ QuEChERS ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปว่า นิยมนำมาใช้ในการสกัดสารกำจัดศัตรูพืชในอาหาร เนื่องจากสารกำจัดศัตรูพืช จำนวนมากที่ต้องการตรวจสอบ และมีปริมาณตกค้างต่ำ ในการวิเคราะห์สารกำจัดศัตรูพืชจึงเป็นงานที่ท้าทายมาก มีการค้นหาทางเลือกใหม่ในการสกัดตัวอย่างอาหารที่ทำการปรับปรุงค่า recoveries ให้มากขึ้น เร็วขึ้น และง่ายขึ้น สำหรับตัวอย่างที่มีเมทริกซ์ยากๆ อีกด้วย วิธีการ QuEChERS เป็นกระบวนการหลากหลายขั้นตอนที่ทำด้วยตัวเอง ต้องการตัวอย่างจำนวนมาก และสร้างของเสียจากการสกัดจำนวนมากด้วย สำหรับเครื่อง EDGE ทำการสกัดและทำความสะอาดตัวอย่างและสารดูดซับภายใน 1 ขั้นตอน
30/03/2564 16:18
Cannabis and Hemp Potent solutions for your budding lab
Advion X Interchim offers integrated solutions for minor cannabinoid, THC and pesticide remediation, and rapid winterization with the puriFlash range of pilot to process-scale purification solutions.
29/03/2564 15:49
หาสิ่งเจือปนในน้ำมะพร้าว ด้วยเทคโนโลยี Cavity Ring - Down Spectroscopy (CRDS)
วิธีการตรวจสอบการเจือปนน้ำมะพร้าวด้วยน้ำตาลอ้อยหรือข้าวโพด (น้ำตาล C4) ซึ่งเป็นสารที่นิยมเจือปนในน้ำมะพร้าวเพื่อเพิ่มความหวานด้วย CRDS (Cavity Ring-Down Spectroscopy) เป็นเทคนิคล่าสุดที่มีข้อดีคือใช้เวลาน้อย ราคาถูก ง่ายต่อการใช้งาน รวมถึงไม่ต้องเตรียมตัวอย่างที่ยุ่งยาก
10/03/2564 15:50
ผู้นำในการผลิตหัววัดชนิด Germanium
ตั้งแต่คศ. 1980 จนมาถึงปัจจุบันกินเวลากว่า 40 ปีแล้วที่ CanberraTM เป็นผู้นำในการผลิตหัววัดชนิด Germanium เรื่อยมา จนมาถึงปัจจุบัน CanberraTM ได้เข้ารวมกับ Mirion Technologies.Inc โดยยังเป็นที่รู้จักกันดีในนาม Mirion Canberra และยังคงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้อย่างดีอีกทั้งยังมีมีผลิตภัณฑ์เพื่อสนับสนุนงานวิจัยต่าง ๆ ครอบคลุมเพิ่มมากขึ้น
23/02/2564 15:31
สาร Phthalates เป็นหนึ่งในสารเคมีก่อมะเร็งที่เป็นอันตรายสามารถทำลายตับ, ไต, ปอด และระบบสืบพันธุ์ รวมถึงปัจจัยในการเปลี่ยนแปลงในระดับ DNA
Phthalates เป็นสารเคมีใช้เป็นสารที่ทำให้เกิดความอ่อนตัวในเนื้อพลาสติก (Plasticizers) ในผลิตภัณฑ์พลาสติกทั่วไปอย่างกว้างขวาง ในระยะเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมา ก็ได้รับความสนใจเป็นอันมาก เนื่องจาก ตัวมันส่งผลเสียต่อสุขภาพ ผลกระทบนี้ทำให้มีการห้ามใช้สาร Phthalates ในของเด็กเล่น โดย Consumer Product Safety Commission (CPSC)
01/10/2563 18:58
ลดต้นทุนการผลิตในเนื้อสัตว์และเนื้อผสม ด้วยเครื่อง ProFatTM สำหรับวิเคราะห์ความชื้น ไขมัน และโปรตีนในเนื้อ
อุตสาหกรรมเนื้อและไก่ ที่เป็นพื้นฐานทำให้เศรษฐกิจเติบโต มูลค่าสูง สหรัฐอเมริกา บริษัทฯ ต่างๆ ผลิตเนื้อและไก่ด้านเศรษฐกิจสูงถึง 1 พันล้านดอลลาร์ ปริมาณสูงขนาดนี้ ถ้าลดต้นทุนให้ต่ำลงเพียงเล็กน้อย ทำให้กระทบต่อผลกำไรมากมาย
03/08/2563 15:20
การปรับปรุงกระบวนการควบคุมการผลิตเนยแข็ง
ขั้นตอนการทำเนยแข็งที่ละเอียดอ่อน ต้องมีการควบคุมความสมดุลระหว่างระดับความชื้น ปริมาณไขมัน และโปรตีนให้ดี เพราะจะมีผลถึงคุณภาพ รสชาติ และกลิ่นของเนยที่ผลิตได้ การวัดความชื้น ไขมัน และโปรตีนให้ถูกต้องแม่นยำตลอดกระบวนการผลิต
16/07/2563 09:56
ติดตั้งเครื่องสกัดตัวอย่างแบบอัตโนมัติและเครื่องกลั่นระเหย
ติดตั้งเครื่องสกัดตัวอย่างแบบอัตโนมัติและเครื่องกลั่นระเหย
02/07/2563 17:01
วิเคราะห์กัญชาเพื่อหาสารออกฤทธิ์ด้วย expression Compact Mass Spectrometer
วิเคราะห์กัญชาเพื่อหาสารออกฤทธิ์ด้วย expression Compact Mass Spectrometer
02/07/2563 16:36
วิเคราะห์สารออกฤทธิ์ THC และ Canabinoids
ตัวอย่างกัญชา สามารถวิเคราะห์ได้โดยตรง โดยใช้หัววัดของแข็งในบรรยากาศ Atmospheric Solids Analysis Probe (ASAP®) สอดเข้าไปในเครื่องแมสสเปกโตรมิเตอร์
02/06/2563 11:45
Sample Preparation
Raykol ผู้นำด้านเทคโนโลยีการเตรียมตัวอย่าง เราพัฒนาเพื่อประสิทธิภาพในการเตรียมตัวอย่าง
09/07/2562 12:02
Products
Product catalog
21/01/2562 14:58
เทคโนโลยี CAVITY RING-DOWN SPECTROSCOPY (CRDS)
วิธีการตรวจสอบการเจือปนน้ำมะพร้าวด้วยน้ำตาลอ้อยหรือข้าวโพด (น้ำตาล C4) ซึ่งเป็นสารที่นิยมเจือปนในน้ำมะพร้าวเพื่อเพิ่มความหวานด้วย CRDS
16/01/2562 09:07
Thailand Lab 2018
บรรยายกาศภาพงาน Thailand lab 2018 ในปีนี้ ลูกค้าให้ความนใจเครื่องมือวิเคราะห์กันอย่างมากมาย
19/10/2561 11:51