News

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเตรียมตัวอย่างแบบอัตโนมัติ ยุคไทยแลนด์ 4.0”
Determination of different Carbon species according to DIN 19539
In waste management it is necessary to differentiate between the different carbon species in soil and soil-type sample matrices.
29/01/2561 10:01
งานเคมีวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
สัมมนาวิชาการในงานเคมีวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
01/06/2559 17:03
ท่องเที่ยวประจำปี
บริษัท ไทยยูนีค จำกัด พาพนักงานไปพักผ่อนท่องเที่ยวประจำปี
26/05/2559 14:31
Workshop เครื่อง Bench top NMR ของ Magritek
workshop เครื่อง Bench top NMR ที่ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
25/03/2559 13:33
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เครื่อง Bench top NMR
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เครื่อง Bench top NMR ของ Magritek ที่ศูนย์นิติวิทยาศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้
25/03/2559 11:42
วันปิยมหาราช
23 ตุลาคม วันปิยมหาราช
14/10/2558 15:28
วันไหว้พระจันทร์
วันที่ 27 กันยายน 2558 เป็น วันไหว้พระจันทร์
25/09/2558 14:34
ประมวลภาพ กิจกรรมที่บู๊ท ไทยยูนีค ในงาน Thailand Lab 2015
ประมวลภาพ ความคึกคัก ความสนุกสนานกับกิจกรรมที่บู๊ท ไทยยูนีค ในงาน Thailand Lab 2015
16/09/2558 13:58
บรรกาศที่บูธของ บริษัท ไทยยูนีค ใน Thailand Lab
บรรยากาศที่บูธของ ไทยยูนีค วันที่ 2
10/09/2558 21:35
บรรยากาศในงาน Thailand Lab
บรรยายกาศที่บู๊ท ไทยยูนีค
09/09/2558 20:05
Thailand Lab 2015
ร่วมสนุกรับโชค 2 ชั้น
08/09/2558 21:22
บรรกาศที่บูธของ บริษัท ไทยยูนีค จำกัด
บูธของ บริษัท ไทยยูนีค จำกัด ในงานการประชุมนานาชาติของสมาคมโปรตีนแห่งประเทศไทย
16/07/2558 11:00
การประชุมนานาชาติของสมาคมโปรตีนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10
เริ่มแล้ววันนี้ที่ศูนย์ระชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
15/07/2558 10:59
สาธิตการใช้งานเครื่อง ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สาธิตการใช้งานเครื่อง Automate SPE
13/07/2558 17:38
การประชุมนานาชาติของสมาคมโปรตีนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10
โปรโมชั่นสุดคุ้ม สำหรับ Expedeon
พิเศษ สำหรับ Precast Gel และ InstantBlue
06/07/2558 09:29
การประชุมนานาชาติของสมาคมโปรตีนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10
พบกับ บู๊ท ของ บริษัท ไทยยูนีค จำกัดในงาน
02/07/2558 13:35
การบรรยายและสาธิตการใช้เครื่องตรวจวัดสารเสพติด และ สารระเบิด
สาธิตการใช้เครื่อง Raman Spectrometry ตรวจหาสารเสพติดและสารระเบิดที่ยะลา
20/04/2558 15:30
บรรยายที่บูธของ บริษัท ไทยยูนีค จำกัด
งานการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 ที่ อิมแพ็ค เมืองทอง
27/03/2558 16:02