สินค้าใหม่ (92)

ID : 66418
Brand : CEM
Model : MARS 6
Last Update : 22/09/2560 13:48 Preview : 15,884
The best just got better! CEM brings a remarkable intelligence and ease of use to microwave sample preparation with the new MARS 6 Microwave Reaction System.
ID : 66423
Brand : CEM
Model : Phoenix
Last Update : 08/12/2560 15:44 Preview : 11,708
The Phoenix Microwave Ashing System is available with your choice of either a High Temperature furnaces reach 1,200 °C or High Capacity furnace.
ID : 66500
Brand : CEM
Model : MEAT Trac
Last Update : 26/04/2560 09:19 Preview : 10,536
CEM Meat Trac: เครื่องตรวจสอบ ไขมัน และความชื้น ของเนื้อสัตว์และสินค้าที่ทำจากเนื้อสัตว์ได้รวดเร็วและแม่นยำ
ID : 66501
Brand : CEM
Model : SAM 255
Last Update : 31/05/2559 16:04 Preview : 9,569
Dry your samples in minutes!
ID : 66502
Brand : CEM
Model : SMART 6
Last Update : 21/07/2560 11:54 Preview : 11,351
เครื่องวิเคราะห์ความชื้นและปริมาณของแข็งที่ใช้เทคโนโลยี่ไมโครเวฟ
ID : 66503
Brand : CEM
Model : SMART Trac II
Last Update : 15/11/2560 09:09 Preview : 12,064
การวิเคราะห์ที่รวดเร็วและแม่นยำ สำหรับความชื้น/ของแข็ง ไขมันและน้ำมัน
ID : 66826
Brand : CEM
Model : Sprint - Protein Analyzer
Last Update : 27/11/2560 09:12 Preview : 13,127
Rapid Protein Analyzer for fast, accurate protein testing.
ID : 66827
Brand : CEM
Model : STAR - Open Vessel Microwave Digestion
Last Update : 23/08/2556 09:49 Preview : 9,770
ID : 66829
Brand : CEM
Model : CoolMate
Last Update : 03/11/2557 15:40 Preview : 8,958
Experience the benefits of microwave-enhanced reaction rates in a system designed for sub-ambient temperature synthesis!
ID : 66830
Brand : CEM
Model : Discover and Explorer SP
Last Update : 09/11/2560 09:04 Preview : 10,120
A New Generation of Microwave Synthesis, More choices in controlling reaction pressure, Enhanced heating capability, Superior flexibility
ID : 66831
Brand : CEM
Model : Discover SP-D
Last Update : 27/03/2560 09:32 Preview : 10,420
Welcome to a revolutionary advance in pressurized microwave digestion! Fast and remarkably simple, the Discover SP-D changes the laboratory paradigm for microwave digestion.
ID : 66832
Brand : CEM
Model : Discover Proteomics
Last Update : 08/03/2560 12:59 Preview : 9,622
ขอแนะนำการใช้ไมโครเวฟช่วยในการเตรียมตัวอย่างโปรติโอมิก
ID : 67017
Brand : Trans Instruments
Model : BP3001
Last Update : 31/08/2560 10:10 Preview : 9,915
เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง แบบตั้งโต๊ะ BP 3001 สามารถแสดงค่า ความเป็นกรด เป็นด่าง อุณหภูมิและเวลาได้พร้อมกัน
ID : 67023
Brand : Trans Instruments
Model : HC3010
Last Update : 20/08/2558 14:30 Preview : 8,948
The Professional Conductivity Meter HC3010 is a highly sophisticated conductivity meter with the ability to automatically display and convert readings into different units
ID : 68267
Brand : Agilent Technologies
Model : Bond Elut C18
Last Update : 29/06/2555 13:48 Preview : 8,386
ID : 68271
Brand : Agilent Technologies
Model : Bond Elut C18
Last Update : 29/06/2555 13:51 Preview : 8,318
ID : 68272
Brand : Agilent Technologies
Model : Bond Elut C18
Last Update : 29/06/2555 13:55 Preview : 8,322
ID : 68275
Brand : Agilent Technologies
Model : Bond Elut C18
Last Update : 29/06/2555 13:59 Preview : 8,274
ID : 68276
Brand : Agilent Technologies
Model : Bond Elut C18
Last Update : 29/06/2555 14:01 Preview : 8,183
ID : 68277
Brand : Agilent Technologies
Model : Bond Elut C18
Last Update : 29/06/2555 14:02 Preview : 8,342