สินค้าใหม่ (92)

ID : 66418
Brand : CEM
Model : MARS 6
Last Update : 28/09/2561 15:36 Preview : 18,562
การเตรียมและการย่อยตัวอย่างด้วยไมโครเวฟ MARS 6 iWave ระบบย่อยตัวอย่างด้วยไมโครเวฟ วัดอุณหภูมิในหลอด แต่ละหลอดด้วยเทคโนโลยีเปล่าแสง iWave The best just got better! CEM brings a remarkable intelligence and ease of use to microwave sample preparation with the new MARS 6 Microwave Reaction System.
ID : 66423
Brand : CEM
Model : Phoenix
Last Update : 16/07/2561 09:50 Preview : 13,337
The Phoenix Microwave Ashing System is available with your choice of either a High Temperature furnaces reach 1,200 °C or High Capacity furnace.
ID : 66500
Brand : CEM
Model : MEAT Trac
Last Update : 26/04/2560 09:19 Preview : 11,143
CEM Meat Trac: เครื่องตรวจสอบ ไขมัน และความชื้น ของเนื้อสัตว์และสินค้าที่ทำจากเนื้อสัตว์ได้รวดเร็วและแม่นยำ
ID : 66501
Brand : CEM
Model : SAM 255
Last Update : 30/04/2561 09:55 Preview : 10,449
Dry your samples in minutes!
ID : 66502
Brand : CEM
Model : SMART 6
Last Update : 16/09/2561 20:35 Preview : 13,047
เครื่องวิเคราะห์ความชื้นและปริมาณของแข็งที่ใช้เทคโนโลยี่ไมโครเวฟ
ID : 66826
Brand : CEM
Model : Sprint - Protein Analyzer
Last Update : 26/06/2561 09:06 Preview : 15,029
Rapid Protein Analyzer for fast, accurate protein testing.
ID : 66827
Brand : CEM
Model : STAR - Open Vessel Microwave Digestion
Last Update : 23/08/2556 09:49 Preview : 10,391
ID : 66829
Brand : CEM
Model : CoolMate
Last Update : 03/11/2557 15:40 Preview : 9,584
Experience the benefits of microwave-enhanced reaction rates in a system designed for sub-ambient temperature synthesis!
ID : 66830
Brand : CEM
Model : Discover and Explorer SP
Last Update : 06/02/2561 09:16 Preview : 11,278
A New Generation of Microwave Synthesis, More choices in controlling reaction pressure, Enhanced heating capability, Superior flexibility
ID : 66831
Brand : CEM
Model : Discover SP-D
Last Update : 11/01/2561 09:04 Preview : 11,526
Welcome to a revolutionary advance in pressurized microwave digestion! Fast and remarkably simple, the Discover SP-D changes the laboratory paradigm for microwave digestion.
ID : 66832
Brand : CEM
Model : Discover Proteomics
Last Update : 21/08/2561 09:06 Preview : 10,416
ขอแนะนำการใช้ไมโครเวฟช่วยในการเตรียมตัวอย่างโปรติโอมิก
ID : 67017
Brand : Trans Instruments
Model : BP3001
Last Update : 31/08/2560 10:10 Preview : 10,581
เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง แบบตั้งโต๊ะ BP 3001 สามารถแสดงค่า ความเป็นกรด เป็นด่าง อุณหภูมิและเวลาได้พร้อมกัน
ID : 67023
Brand : Trans Instruments
Model : HC3010
Last Update : 20/08/2558 14:30 Preview : 9,436
The Professional Conductivity Meter HC3010 is a highly sophisticated conductivity meter with the ability to automatically display and convert readings into different units
ID : 68267
Brand : Agilent Technologies
Model : Bond Elut C18
Last Update : 29/06/2555 13:48 Preview : 8,882
ID : 68271
Brand : Agilent Technologies
Model : Bond Elut C18
Last Update : 29/06/2555 13:51 Preview : 8,808
ID : 68272
Brand : Agilent Technologies
Model : Bond Elut C18
Last Update : 29/06/2555 13:55 Preview : 8,807
ID : 68275
Brand : Agilent Technologies
Model : Bond Elut C18
Last Update : 29/06/2555 13:59 Preview : 8,681
ID : 68276
Brand : Agilent Technologies
Model : Bond Elut C18
Last Update : 29/06/2555 14:01 Preview : 8,640
ID : 68277
Brand : Agilent Technologies
Model : Bond Elut C18
Last Update : 29/06/2555 14:02 Preview : 8,731
ID : 68279
Brand : Agilent Technologies
Model : Bond Elut C18
Last Update : 29/06/2555 14:05 Preview : 8,880