ติดตั้งเครื่องสกัดตัวอย่างแบบอัตโนมัติและเครื่องกลั่นระเหย

ติดตั้งเครื่องสกัดตัวอย่างแบบอัตโนมัติและเครื่องกลั่นระเหย

วิเคราะห์กัญชาเพื่อหาสารออกฤทธิ์ด้วย expression Compact Mass Spectrometer

วิเคราะห์กัญชาเพื่อหาสารออกฤทธิ์ด้วย expression Compact Mass Spectrometer

วิเคราะห์สารออกฤทธิ์ THC และ Canabinoids

ตัวอย่างกัญชา สามารถวิเคราะห์ได้โดยตรง โดยใช้หัววัดของแข็งในบรรยากาศ Atmospheric Solids Analysis Probe (ASAP®) สอดเข้าไปในเครื่องแมสสเปกโตรมิเตอร์

Sample Preparation

Raykol ผู้นำด้านเทคโนโลยีการเตรียมตัวอย่าง เราพัฒนาเพื่อประสิทธิภาพในการเตรียมตัวอย่าง

Company Profile

จำหน่ายและให้บริการเครื่องมือวิเคราะห์วิจัยทางเคมี และฟิสิกส์ ผลิตภัณท์ CEM, MIRION CANBERRA, ENSPECTR, EZY PREP, MAGRITEK, PICARRO, RAYKOL(REEKO INSTRUMENT), TELEDYNE LEEMAN และ SKALAR

สินค้าใหม่ (New Products)

Compact Mass Spectrometer
The expression CMS provides essential information quickly and improves the chemist’s workflow. Modern organic labs have become automated; faster and more critical reactions require co-located versatile analytics — the expression CMS solves this at an affordable price.
Last Update : 14/07/2020
Robotic BOD Analyzer
The SP2000series Skalar introduces the most flexible Robotic BOD platform available today. Besides the modern design and latest technology innovations, it has a flexible set up from 18 up to 198 BOD bottles.
Last Update : 13/07/2020
ระบบตรวจวัดก๊าซเรือนกระจกอัตโนมัติแบบหลายจุด
The simplicity of integrating Picarro analyzers into field measurement sites has enabled their deployment worldwide for GHG analysis
Last Update : 10/07/2020
Automatic Homogenizer
The AH-30 automatic homogenizer is a multi-tasking device that can achieve high throughput sample loading.
Last Update : 09/07/2020

สินค้าแนะนำ (Recommend Products)

Compact Mass Spectrometer
The expression CMS provides essential information quickly and improves the chemist’s workflow. Modern organic labs have become automated; faster and more critical reactions require co-located versatile analytics — the expression CMS solves this at an affordable price.
Last Update : 14/07/2020
Automatic Homogenizer
The AH-30 automatic homogenizer is a multi-tasking device that can achieve high throughput sample loading.
Last Update : 09/07/2020