สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เครื่อง Bench top NMR

บริษัท ไทยยูนีค จำกัด ร่วมกับ บริษัท Kruthwong & Sprenger จำกัด จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เครื่อง Bench top NMR ของ Magritek ที่ศูนย์นิติวิทยาศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการใช้ NMR ตรวจยาเสพติด และ น้ำมันเถื่อน

ท่านผู้บังคับการศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 10 ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน

Mr. Peter Sprenger บรรยาย หลักการ NMR การทำงานงานของเครื่อง Bench Top NMR รวมถึงการใช้งานในการวิเคราะห์ต่างๆ

ผู้เข้าร่วมสัมมนา