การประชุมนานาชาติของสมาคมโปรตีนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10

 

แวะชมบู๊ทของบริษัท ไทยยูนีค เยี่ยมชมสินค้าของ Expedeon และร่วมเล่นเกมส์ รับรางวัลต่างๆมากมาย