อุปกรณ์วัดคุณภาพน้ำ

ID : 67017
Brand : Trans Instruments
Model : BP3001
Last Update : 31/08/2560 10:10 Preview : 23,574
เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง แบบตั้งโต๊ะ BP 3001 สามารถแสดงค่า ความเป็นกรด เป็นด่าง อุณหภูมิและเวลาได้พร้อมกัน
ID : 67023
Brand : Trans Instruments
Model : HC3010
Last Update : 20/08/2558 14:30 Preview : 21,366
The Professional Conductivity Meter HC3010 is a highly sophisticated conductivity meter with the ability to automatically display and convert readings into different units
ID : 86568
Brand : Trans Instruments
Last Update : 07/06/2559 09:13 Preview : 18,718
ID : 86571
Brand : Trans Instruments
Model : Senz pH Pro (0~14.00pH, ATC)
Last Update : 04/01/2559 13:23 Preview : 19,314
ID : 86572
Brand : Trans Instruments
Last Update : 04/09/2557 09:38 Preview : 20,327
ID : 87185
Brand : Trans Instruments
Model : Senz TDS
Last Update : 04/09/2557 09:38 Preview : 16,955
ID : 87186
Brand : Trans Instruments
Last Update : 03/02/2559 12:07 Preview : 18,539
ID : 87196
Brand : Trans Instruments
Model : Senz TDS 2
Last Update : 04/09/2557 09:40 Preview : 17,300
ID : 87202
Brand : Trans Instruments
Model : Senz mSiemen
Last Update : 04/09/2557 09:34 Preview : 13,224
ID : 87212
Brand : Trans Instruments
Model : BC3020
Last Update : 29/09/2559 09:36 Preview : 19,932
ID : 87227
Brand : Trans Instruments
Model : HP3040
Last Update : 25/10/2559 09:07 Preview : 19,891
ID : 101500
Brand : TRANS Instruments
Last Update : 21/05/2558 10:24 Preview : 16,237
เป็นเครื่องวัดกรด-ด่าง แบบพกพา (Pocket pH meter) ความละเอียด +/-0.1