บรรกาศที่บูธของ บริษัท ไทยยูนีค จำกัด


บรรกาศที่บูธของ บริษัท ไทยยูนีค จำกัด ในงานการประชุมนานาชาติของสมาคมโปรตีนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 ที่ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์