บริษัท ไทยยูนีค จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่าย Consumables and supplies ของ Agilent อย่างเป็นทางการ

บริษัท ไทยยูนีค จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่าย Consumables and supplies ของ Agilent อย่างเป็นทางการ โดยมีหนังสือแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ